Etter fangst

Kveite er en fantastisk matfisk. For at kvaliteten på kjøttet skal være best mulig kan det være lurt å å få med seg tipsene nedenfor. 

Bløgging
Med en gang kveita er tatt opp bør denne bløgges.

Fra wikipedia:
"Bløgging betyr å kutte over blodårene som fører fra hjerte på en fisk med kniv. Etter at blodårene er kuttet over legges fisken i kaldt vann, og muskelkrampene hjelper til å drive ut blodet. Bløgging er viktig dersom man ikke har tid til å sløye fisken umiddelbart etter å ha fanget den. Bløgging er unødvendig dersom fisken går direkte til sløyemaskinen. Utblødning foregår like effektivt ved at fisken sløyes straks etter fangst og så over i beholdere med vann. Effektiv bløgging er avhengig av at blodet ikke har fått tid til å koagulere etter at den er død. derfor må fisken ligge i kaldt vann under utblødningen.Effektiv og riktig utført bløgging gir hvite fine fiskefileter av hvit fisk. I Norge er det lovfestet bløgging av all fisk med noen få unntak. Unntaket gjelder småfisk som sild og makrell, men også uer, pigghå og såkalt industrifisk som skal gå til oppmaling."

Oppbevaring i båt
Ikke legg kveita i sola. Prøv å hold den kaldest mulig.

Sløying
Det er viktig å få ut innmaten på fisken innen rimelig tid. Man spretter opp buken på kveita. Fra gellene til "gatthullet". Deretter er det bare å ta ut all innmaten. Husk å få med blodmargen som ligger mot ryggbeinet på kveita.

Noen liker å fryse fisken hel, tine den litt for deretter å skjære den i kotelettskiver med kniv eller sag. Andre foretrekker å skjære den opp i kotelettskiver før den fryses

Større fisk bør modnes. Dette vil si at fisken henger en dag eller to før den fryses.

Filetering
Denne videoen fra Youtube.com viser hvordan det gjøres. Husk å ha et godt underlag - kveita er "sleip" og sklir lett.

Her er enda en film fra Youtube.com - litt kjappere

Frysing
Når vi fryser fisk, blir vannet i fisken omdannet til iskrystaller. Da blir det lite fritt vann igjen til at enzymer og mikroorganismene kan være aktive. Jo lavere frysetemperatur, desto mindre fritt vann blir det igjen i fisken. Ikke alle bakterier drepes ved frysing, men aktiviteten begrenser seg sterkt og opphører ved –10°C. Fryseanlegget ved en industribedrift holder –30°C, mens en vanlig hjemmefryser holder –18°C.