Linker

Norske

Bjørn kom med en veldig bra link om kystfiske ->  http://www.fiskeridir.no/brosjyrer/kysten-er-din (oppdatert versjon)

Minstemålstabell fra Fiskeridir http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/minstemaal (oppdatert 08.2011)

Utlandet

Ta kontakt her hvis noen gode linker mangler