Lover og regler

 

Det er mange lover og regler for hva som er lov og ikke lov med forskjellige redskaper, men jeg personlig tolker dette slik:

Stangfiske etter kveite :
Nord for 62° N er det lov å fiske kveite som er større enn 80 cm - HELE året.
Sør   for 62° N er det  lov å fiske kveite som er større enn 80 cm - men IKKE fra og med 20 desember til og med 31. mars
(62 grader Nord er vel rundt Ålesund)

Minstemålbestemmelsen er imidlertid absolutt. Den tilsier at levedyktig fisk under minstemålset (80 cm) skal settes tilbake i sjøen.

Tekster nedenfor er hentet fra lovdata
Fra dokumentet "Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen"

Kapittel 6
"§ 34. Fredningstid for kveite, breiflabb og uer

(1) Det er forbudt å drive fiske etter kveite sør for 62° N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars. Det er forbudt å drive fiske etter kveite med andre redskap enn krok nord for 62° N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars."

Kapittel 9
"§ 43 Minstemål Det er forbudt å fiske fisk mindre enn
1. Kveite 80 cm"

Dette vil vel også si at kveitehvad også er lovlig hele året (.....med krok....) ?

Last ned minstemålstabell på http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/minstemaal

 

Ta kontakt her hvis feil oppdages...