Kveitefakta / tabell

Kveiter eller hellefisker (Hippoglossinae) er en gruppe fiskearter i flyndrefamilien. Navnet kveite er avledet av kvit, mens navnet «hellefisk» kommer av hellig. Ordet kveite brukes i Norge mest fra Vestlandet og nordover, mens hellefisk brukes på Sør- og Østlandet.

De fleste kveiter er dypvannsfisker som lever på 300–2000 m dyp, hvor den livnærer seg av fisk og bunndyr. Yngre individer oppholder seg ofte grunnere. De er gode matfisker, og fisket, som er strengt regulert, har stor økonomisk betydning. Det arbeides med oppdrett av atlanterhavskveite på Island, i Canada og Norge. I Norge er det klekkerier i Rørvik, Risør, Bømlo, Austevoll (Havforskningsinstituttet) Askøy og Brandal. Ett firma er p.t. (2007) operativt i Skottland.

Atlanterhavskveite (Hippoglossus hippoglossus), eller bare kveite, er en fiskeart i flyndrefamilien. Den kan bli opptil tre meter lang og veie over 300 kg, men bare hunnkveitene blir større en ca. 50 kg. Den er en meget god matfisk som finnes på både grunt og dypt vann (40–2000 m) nord i atlanterhavet. Den liker seg aller best på flat sandbunn.

Kveiter begynner ikke å gyte før de er åtte år gamle, og atlanterhavskveita er utrydningstruet ifølge IUCNs rødliste.

Atlanterhavskveite fanges med line, stampene har mellom 40 og 50 store kroker og agnet er sild eller småsei. Vanlig bifangst er torsk, brosme og også steinbit. Noen sjeldne ganger dras det opp kveite med jukse.

Noen ganger kommer store kveiter opp og ligger i vannflaten, grunnen til dette er ukjent. Vanligvis vil de dykke ned igjen hvis de føler seg truet, men en kveite på bortimot 200 kg ble fanget uten tradisjonelt fiskeutstyr utenfor et fiskebruk på Arnøya i Skjervøy kommune i februar 2007[3].

Stillehavskveite er en kveite som lever i Stillehavet. Den er nært beslektet med atlanterhavskveite. Det største eksemplaret man kjenner til, var en hunnfisk på 267 cm. Stillehavskveite blir opptil 42 år gammel og over 350 kg tung.

Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) er en fisk i flyndrefamilien. Den kan bli opptil 1 m lang og veie 20 kg. Den er en god matfisk som finnes på dypt vann utenfor hele norskekysten.

Kilder www.wikipedia.com

På nettsidene til havforskningsinstituttet finnes det også en god del nyttig informasjon - http://www.imr.no/filarkiv/2010/04/atlantisk_kveite.pdf/nb-no

Les mer om Næringsinnhold i kveite på NIFES sine hjemmesider.

På bildet ovenfor vises en kveite på over 200 kilo. På daværende tidspunkt var det lov å ta disse kveitene, men nå er reglene endret. Kveite over 200 kilo skal sette ut igjen! Tabellen nedenfor viser lengde vs. vekt.