Fisketurister og kveitefiske

Havforskningsinstituttet - om Fisketurister og kveitefiske
 

Forsøk ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø indikerer at en stor del av kveitebestanden er stasjonær og lokal. Derfor er det mulig at kveitebestandene blir utsatt for stort lokalt fisketrykk både fra kommersielt fiske og fritids- og turistfiskere. Les mer på Havforskningsinstituttet sine sider

 

Meta, Kveita, Kveite, kveiter, kveitene, kveitefiske, fiske, havfiske, sjøfiske, halibutfishing, haill