Fraråder å ta stor kveite opp i båten

Fra havforskningsinstituttet: Nyere HI-forskning viser at kveiten kan overleve å bli sluppet ut igjen i sjøen. Men det er avgjørende hvordan det gjøres.

Les hele artikkelen https://www.imr.no/hi/nyheter/2018/juni/frarader-a-ta-stor-kveite-opp-i-baten